Carl Mogensen

Interview i BT, februar 1946


Dagbladet BT spørger 2. februar 1946 en række kendte modstandsfolk om deres synspunkt på en ændring af "Loven om Landsskadelig Virksomhed".

Carl Mogensen udtaler: "Forslaget er efter min Mening en Strømpil, der peger i den rigtige Retning. Nu gælder det blot om at faa det vedtaget i en Fart, og saa maa vi have Fart paa Udrensningen. Den maa foregaa ganske anderledes hurtigt og effektivt, end det hidtil har været Tilfældet. Vi maa se at faa en Ende paa alt dette, saa vi igen kan begynde at arbejde".


Opdateret af Dines Bogø: 16. december 2008