Carl Mogensen

Aktion "Handelskammer"13. dec. 2001. Nørre Voldgade 11, Kbh. K.

Modstandsgruppen "1944" udførte forskellige aktioner med det formål at skaffe bevismateriale, der kunne bruges efter besættelsen i sager mod værnemagere o.l.

Tirsdag den 17. april 1945 fjernede 11 mand fra gruppen næsten ½ million dokumenter fra Det Tyske Handelskammer ved Nørreport. Meget af materialet blev sendt til Stockholm, og en del af materialet blev returneret til Danmark efter befrielsen.

"Gruppe 1944" havde ved flere tidligere lejligheder (15/12-1944, 5/1-1945 og 4/4-1945) på postkontorer hentet post adresseret til primært Dagmarhus, men også post til Vesterport og Shellhuset er blevet opsnappet.

Det har været nævnt, at Carl Mogensen var med i en gruppe, der skulle dække aktionen, men det er næppe sandsynligt, da "Lysglimt" og "Gruppe 1944" ikke lavede aktioner sammen.

Desuden var Carl Mogensen, efter egne oplysninger, indsat i Vestre fængsel i slutningen af april 1945. Noget kunne tyde på, at Carl Mogensen virkelig var i Vestre fængsel på et tidspunkt, som han fortalte.

En tidligere Fremmedlegionær, der var med til Carl Mogensens bisættelse, oplyste, at han havde mødt Carl Mogensen i Vestre fængsel.


Aktionen mod Handelskammeret blev beskrevet i det illegale blad "Danskeren" i slutningen af april 1945.


Fotos fra aktionen.

Efter et større sorteringsarbejde i sommeren 1945 kunne politiet begynde, at anvende noget af det beslaglagte materiale i de sager, der blev rejst mod personer, der på en eller anden måde havde samarbejde med tyskerne. Det førte til meget få domme.

Mellem papirerne fandt man flere forretningsbreve fra firmaet Carl Mogensen, Kronprinsensgade 13, København K. adresseret til:

"Die Deutsche Handelskammer in Dänemark, Nørrevoldgade 11".

De tidligste breve er fra 1940.

Det var bl.a. indholdet i brevene og bilagene politiadvokat Aage Lotinga afhørte Carl Mogensen om i efteråret 1945.


Opdateret: 01. juni 2008