Carl Mogensen

Anholdt 13. januar 1945


Efter tyskerne havde anholdt Carl Mogensen første gang kontaktede hans mangeårige veninde Tove Jensen en fælles bekendt.

Helge Bangsted, der var redaktør ved det protyske blad Fædrelandet, havde kendt Tove fra dengang hun var servitrice ved Rådhuspladsen. Bangsted var også fra 1938 i en kortere årrække medlem af Eventyrernes klub.

Tove Jensen fortalte Bangsted, at Carl Mogensen havde dårlige nerver, og hun bad Bangsted hjælpe med, at få Mogensen løsladt fra Dagmarhus. Helge Bangsted henvendte sig på Dagmarhus til sturmbahnführer Billstein, der var presseattaché Gustav Meissners efterfølger.

Carl Mogensen, der var indlagt på lazarettet på Nyelandsvej blev kort tid efter løsladt. Mogensen tog ud til en af veninderne, overassistent Ebba R. på Nørrebro. Her var han sengeliggende et par dage på grund af et galdestensanfald.

Læge Niels Fiil, der var tilknyttet Mogensens modstandsgruppe Lysglimt, blev tilkaldt. Læge Fiil sørgede for, at Carl Mogensen blev indlagt på Københavns Amts Sygehus i Gentofte.

Carl Mogensens rimelig hurtige løsladelse medvirkede til, at kredse inden for modstandsbevægelsen blev forsigtige over for Carl Mogensen. Hvorfor slap tyskerne ham så hurtigt?

Englænderne blev advaret, og de advarede deres danske kontakter om, at være på vagt over for Mogensen. Advarslen havde englænderne bl.a. fået gennem modstandsmanden landinspektør Louis Hjorslev. Mogensen og Hjorslev nærede gensidig mistro til hinanden i begyndelsen af januar 1945.

Carl Mogensen omtalte aldrig selv, at han slap hurtigt ud fra Dagmarhus. Fra sit sygeleje sendte han via sygepasser Karl Heinz Neumann meddelelser til sin daværende sekretær Grethe. Bl.a. blev hun instrueret om, at kontakte en af Mogensens nære bekendte Carl Thorvald Riisgaard Vaagensø, der skulle fjerne ammunition fra køkkenskabet og papirer fra pengeskabet.

Lysglimts leder kriminaloverbetjent Kaj Hansen forsøgte at finde ud af, hvorfor Carl Mogensen var sluppet så hurtigt ud. Han inviterede sekretæren på frokost, og her benyttede han lejligheden til at udspørge hende om Mogensens tyske varer og andre forhold på kontoret.

Åbenbart var det ikke alle forhold som Carl Mogensen havde orienterede sin nære "ven" og samarbejdspartner Kaj Hansen om. Nærede de gensidig lidt mistro til hinandens motiver og private gøremål?


Peter Albercht Helge Nielsen Bangsted (1898-1974). Han var deltager i flere ekspeditioner på Grønland. Før 1940 ansat Politiken, B.T., Reuters Bureau m.fl. Redaktør af den protyske danske avis Fædrelandet 1940-1945. Landsleder af D.N.S.A.P. fra 1942.


Folketingsmedlem for København-Frederiksberg østre storkreds 23. marts 1943 - 30. oktober 1945. Opstillet for D.N.S.A.P., Danmarks national-socialistiske Arbejder-Parti. Anholdt 6. maj 1945 i Dronningegården, Kbh.K. 17. september 1946 idømt 8 års fængsel for unational virksomhed under besættelsen. Afsonede 4 år. Senere en periode redaktør på bladet Licitationen.


Oskar Davidsen. Efterkrigstidsannonce. Under besættelsen var restaurationen illegal postkasse og mødested, og restauratørne Aksel Svensson og Per Davidsen  støttede økonomisk flere ruteledere i Sverige.


Opdateret: 24. marts 2008