Carl Mogensen - Stifter af Eventyrernes Klub i Danmark

Læs mere om Carl Mogensen ... Dines Bogø ... Foredrag om Carl Mogensen


Den 13. december 1938 blev den danske afdeling af The Adventurers' Club stiftet. 8 mænd og 2 kvinder stiftede afdelingen, der stadig eksisterer.

Medlem nr. 3 og medstifter var grosserer Carl Louis Mogensen, Kronprinsensgade 13,2,tv, Kbh. K. Han var den egentlige initiativtager til oprettelsen af den danske afdeling. I 1937 var han fremkommet med ideen, og han havde kontaktet Adventurers Club i USA.

Peter Freuchen, der i tyverne og trediverne kørte tæt parløb med Carl Mogensen, fortalte senere med overbevisning, at det var ham, der var initiativtageren til oprettelsen af den danske afdeling.

xxx Foto fra Jan Uhres bog: "Jorden Rundt"

Fra venstre mod højre:

Dr. Aage Krarup Nielsen
Ingeniør Ib M. Nyeboe
Fru Magdalene Freuchen
Kaptajn A. P. Botved
Antoine Moller
Direktør Chr. Ditlev Reventlow
Fru Estrid Bannister (senere Estrid Good)
Janus Sørensen
Peter Freuchen
Carl Mogensen
Dines Bogø på besøg i Eventyrernes Klub 6. juli 2009. (Privatfotos).Flyverkaptajn A.P. Botved blev klubben første formand og Carl Mogensen var sekretær de første 3 år.

Lige indtil sin meget pludselige død i april 1946 holdt Mogensen tæt forbindelse til mange af klubbens medlemmer.

Under besættelsen var der mange kontakter til medlemmerne i Eventyrernes Klub, men fordi Carl Mogensen i 1940 og senere havde givet udtryk for, at han troede på tysk sejr, var der en del medlemmer, der var lidt påholdende med at drage Carl Mogensen ind i  illegale aktiviteter. Otto Bülow havde foreslået oprettelsen af en illegal gruppe under Eventyrernes Klub.

Peter Freuchen (1886-1957, formand i 1941 for klubben) kendte Carl Mogensen godt, og de arbejdede sammen før besættelsen med at hjælpe forfulgte tyske statsborgere, der var kommet til Danmark og endnu tidligere havde de i fællesskab stiftet Dansk Prof. Bokseforbund.

Ingen tvivlede på Carl Mogensens danske sindelag, men da han også privat kom sammen med personer med nazistiske tilbøjeligheder, var dette medvirkende til at man var lidt tilbageholdende over for Carl Mogensen. Man var dog ikke i tvivl om hans antikommunistiske holdning.

Carl Mogensen blev ikke direkte inddraget i det illegale arbejde, der foregik i Eventyrernes Klub. Carl Mogensen blev som omtalt under Lysglimt tilknyttet andre modstandsorganisationer.


I mange holdt medlemmerne af Eventyrernes Klub deres møde hos Oskar Davidsen på Aaboulevarden. (Foto: Erik Johansen).

I.flg. Peter Freuchen plejede Carl Mogensens bl.a. privat omgang med den nazistiske automobilforhandler Th. Pedersen i Kronprinsessegade 46. Det var her Mogensen fik lavet service før besættelsen på sin store amerikanske bil. "Nogle" havde bemærket, at Pedersen gik med DNSAP medlemsemblem. I.flg. en ansat i firmaet passede det ikke, at Th. Pedersen gik med det omtalte DNSAP-emblem.


Th. Pedersen automobiler, Kronprinsessegade 46, grundlagt i 1921.

Efter Carl Mogensen "selvmord" undersøgte et par klubmedlemmer  forholdet omkring Carl Mogensens påståede unationale forhold, og der blev lavet en kort foreløbig redegørelse. Denne fremgangsmåde var meget almindelig inden for klubber og foreninger i 1945-1946.

Mange medlemmer af Eventyrernes Klub var noget tvivlende over for de oplysninger politiet havde givet pressen. Man forsøgte, at få yderligere oplysninger fra politiet, men fik svaret, at der ikke kunne gives yderlige oplysninger.

I 1954 lavede Carl Mogensens nære ven og medlem af Eventyrernes Klub journalist/forfatter Holger Rosenberg (1869-1960, formand i 1942 for Eventyrernes Klub) en detaljeret rapport til klubben om Carl Mogensen. Holger Rosenberg havde talt med mange, der havde kendt Carl Mogensen, og Holger Rosenberg havde fået en del oplysninger fra politiet.Fra midten af 2008 bliver transportgruppen Lysglimt omtalt i artikler i Eventyrernes Klub interne medlemsblad. Der tegnes et portræt af Carl Mogensen og en anden af Lysglimts medlemmer, der stadig er medlem af Eventyrernes Klub.


Læs om Adventures Club US ... Dines Bogø ... Læs om Adventures Club DK