Carl Mogensen - Før 11. april 1946

Læs mere om Carl Mogensen ... Dines Bogø ... Foredrag om Carl MogensenCarl Louis Mogensen født 24. april 1895 i Randers. Pas fra 1941.Carl Mogensen havde skrevet til en nær ven, at hvis/når han begik selvmord, måtte det ikke omtales i aviserne, og bisættelsen skulle foregå i stilhed.

Hvorfor sagde Carl Mogensen også i februar og marts 1946 til venner og bekendte, at han ville begå selvmord, når politiet kom efter ham? Havde han dårlige nerver, som han fortalte sine 2 læger?

Carl Mogensen var blevet anholdt af dansk politi i august 1945 og igen den 6. september 1945. Sigtet for at have handlet med tyskerne via Det tyske Handelskammer. Efter afhøring på Politigården blev han løsladt.

I Kronprinsensgade havde Carl Mogensen lejet 4 værelser, et kammer, entre, toilet og køkken. 2 af værelserne blev brugt til kontor og arkiv. Carl Mogensen havde selv en mindre stue og et lille soveværelse.

I Carl Mogensens stue blev der i slutningen af besættelsen planlagt flere aktioner, og lejligheden fungerede også som "postkasse". I kammeret og i Mogensens private værelser blev der desuden opbevaret illegale våben. Oven på køkkenskabet skjulte han ammunition.

Men hvad foregik der ellers i Carl Mogensens private stue ved siden af kontoret? Døren blev lukket, og mange forskellige ikke-forretningsforbindelser holdt møder med Mogensen. Aktiviteterne fortsatte efter befrielsen.

Carl Mogensen var vellidt af alle. Han var selskabelig, altid i godt humør, og han charmerede damerne. Hans venner og bekendte satte meget stor pris på ham. På trods af sin dårlige økonomi bevarede han humøret.

Før besættelsen havde Carl Mogensen købt en del sommerhusgrunde rundt om i Danmark. De fleste af grundene måtte han sælge igen under besættelsen.

Carl Mogensen blev anholdt første gang af tysk politi den 13. januar 1945. Mogensens forlovede kontaktede en fælles bekendt, nemlig redaktør Helge Bangsted fra bladet "Fædrelandet". Bangsted tog kontakt til Dagmarhus, hvor sturmbahnführer Billstein løslod Carl Mogensen kort tid efter.

Carl Mogensens sekretær Grethe, der havde arbejde for ham siden 1. oktober 1944, stoppede ved udgangen af marts måned 1945.

Den 7. april 1945 blev Carl Mogensen igen efter eget udsagn anholdt af tysk politi. Det tyske politi havde fundet noget afslørende materiale om ham på en anholdt modstandsmand i Helsingør. Desuden havde man fundet 2 rapporter på hans kontor med oplysninger om tyske radiostationer og minefelter. Denne gang blev Carl Mogensen igen efter eget udsagn først løsladt fra Vestre fængsel den 2. maj.

Mogensen har selv oplyst, at han blev stukket af bogtrykker Arno Oscar Hammeken, at denne var med ved arrestationen, og at han sad fængslet både på Politigården og Vestre fængsel. Under opholdet blev han rygmuskulatur ødelagt, har han oplyst. Den sidste tid tilbragte han, igen efter eget udsagn, i Frøslev lejren.

Det har ikke været muligt, at få bekræftet Carl Mogensens udsagn om netop denne anholdelse. Carl Mogensen har til en kammerat fortalt, at han var næsten 2 uger på det tyske lazaret på Nyelandsvej. Så hvor Carl Mogensen egentlig opholdt sig i den måned er uklart.

Carl Mogensen mest faste veninder er fremkommet med den teori, at Mogensen kunne have skjult sig på loftet hos kontorchef Vilhelm Jacobsen, Peter Bangs Vej. Man ved, at flere modstandsfolk i kortere perioder boede på det omtalte loft.

Flere kammerater havde anmodet Frihedsrådet om, at bestikke tyskerne for at få Mogensen ud, men rådet afslog, da medlemmerne vurderede, at Mogensen ikke var en alvorlig risikofaktor.

I flere tilfælde have Frihedsrådet og andre ledende modstandsfolk ellers forhandlet med tyskerne om løsladelse af anholdte.

Efter befrielsen blev Carl Mogensen anklaget for, at være Abwehragent, men hvorfor blev hans illegale forbindelser bl.a. i "Lysglimt" aldrig anholdt af tyskerne? INGEN modstandsfolk i Lysglimt blev stukket af Carl Mogensen. Vidste tyskerne, at Carl Mogensen var engelsk agent med kodebetegnelsen O-93?

Den 4. februar 1946 gav Carl Mogensen et brev til vennen Erik Vogt. Brevet måtte først åbnes i tilfælde af Carl Mogensens død. Indholdet var en blanding af testamente og oplysninger om forskellige kontakter før og under krigen, der misforstået havde bragt Carl Mogensen i miskredit. Carl Mogensen omtaler også, hvordan hans importfirma skal drives videre.

OBS. Brevet er dateret 4. februar 1946, men brevet er en afskrift lavet af politiet og brevet er ikke skrevet 4. februar 1946. Et sted i afskriften står der 4. marts 1946. Måske er brevet skrevet langt senere. Lidt underligt, at dette brev foreligger i afskrift, når andet materiale findes i original?