Carl Mogensen. Hvem sejlede?

Carl Mogensen - generelt
Carl Louis Mogensen i Fremmedlegionen.Lysglimt havde forskellige udskibningssteder på Amager og Sjællands østkyst.

Der foreligger ikke en samlet oversigt med navne på de personer der blev sejlet fra Danmark til Sverige eller omvendt.

Flere med kendskab til ruterne nævner, at skuespillerinden Ellen Gottschalch kom over med hjælp fra Carl Mogensen. Hun kom over med en af "De sikre ruter".

Nogle aviser kaldte "De sikre ruter" for "Toldruten" og anførte, at det var en særdeles gode ruter, da de aldrig blev afsløret af tyskerne! Aviserne nævnte, at Carl Mogensen vidste besked med "Toldruten".

Ellen og Christians Gottschalchs søn Hans-Henrik blev dræbt af tyskerne i marts 1945 under en aktion.

Hans-Henrik Gottschalch var medlem af "Gruppe 1944". Den gruppe der tirsdag den 17. april 1945 tømte Det Tyske Handelskammer for papirer, herunder Carl Mogensens korrespondance med Det tyske Handelskammer.

Forfatteren Soyas datter kom over via kontakter i Dragør, men der forlyder ikke noget om hvilken af ruterne.

Selv om Carl Mogensen ikke var med på den Storebæltsfærge, der blev kidnappet for næsen af tyskerne i november 1944, var han involveret. Aktionen var planlagt på hans kontor, og Carl Mogensen havde bl.a. kontaktet modstandsmanden og navigatøren "Skipper".

"Skipper" Kjeld Evers Nielsen, spillede en meget aktiv rolle på færgen, da denne blev sejlet til Helsingborg (hvorfra den med brigadesoldater kom til Helsingør 5. maj 1945).

Kendte tyskerne aktionen med Storebæltfærgen? Hvilke tyske interesser havde godkendt at færgen blev sejlet til Sverige?