Afdøde rigsarkivar Dybdahl om Jane Horney

Jane Horney - generelt
Daværende rigsarkivar Vagn Dybdahl havde været i sine lukkede arkiver. Her er hvad han valgte at bringe om Jane Horney i Politiken den 24. oktober 1985.


Overskrift Foto Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7