Omtale af sagen i 2006


Danmarks næststørste kriminalsag, der måske aldrig officielt bliver opklaret. INDEX: Lock-Hansen sagen

23. december 2006

Jyllands-Posten, Århus skriver for første gang om bogen "Den usandsynlige morder". Åbenbart er anmelderen Jens Kaiser ikke tilfreds med bogen. Noget kunne type på, at Århus Politi ikke genoptager sagen alene på grundlag af det, der er fremkommet i bogen "Den usandsynlige morder". Den beslutning er forfatteren Lars Rørbæk ikke tilfreds med!Mord, myter og sladder af Jens Kaiser: For 39 år siden blev Marie Lock-Hansen myrdet på Hestehavevej i Højbjerg. Forbrydelsen er stadig ikke opklaret. Nu er der kommet en ny bog om sagen. Den havde haft gavn af en redaktør.

Det er et imponerende antal detaljer, de to forfattere Lars Rørbæk og Jørgen Skovsted gennem flere års arbejde har opsamlet om mordet på Marie Lock-Hansen fredag den 10. november 1967.  De to forfattere har skrevet en dokumentarisk beretning om mordet, der i 39 år har optaget Århus, og som endnu ikke er opklaret. Det er en skam, at de to forfattere undervejs i bogen selv begår noget, der minder om en forbrydelse ved at skaffe den redaktør af vejen, som ville have bidraget til holde de to forfattere på sporet. Når man ved så meget, som Lars Rørbæk og Jørgen Skovsted gør ...........

Vigtig rapport. Sagen er, at den manglende redaktør også kunne have tvunget forfatterne til at vinkle deres fortælling. Der er ingen tvivl om, at de har en meget interessant historie at fortælle, men den kommer ikke rigtig frem, for der er alt for mange ligegyldige oplysninger og gisninger, som politiet for længst har arkiveret som uden betydning for sagen. Forklaringen er måske ganske enkel. "Vi havde faktisk skrevet en spekulativ bog om mordet for et år siden, men så fik vi fat i en vigtig rap ........."

Mordet på Hestehavevej 2B i Højbjerg i 1967 rystede Århus. Det forekom uforståeligt, og samtidig pirrede det dele af befolkningen, fordi det var en forbrydelse, der var begået i de såkaldt bedre kredse. 20.000 afhørt. Politiet arbejdede energisk på at opklare mordet. Op mod 20.000 mennesker er afhørt gennem årene, og forfatterne bebrejder politiet dets manglende åbenhed. For mange oplysninger blev holdt tilbage for længe, og der kunne måske være kommet nye vigtige spor, hvis man eksempelvis havde offentliggjort fantomtegningen af gerningsmanden. Det skete ikke. I stedet .......

Der var tidspunkter, da politiet troede, at de havde gerningsmanden. Forfatterne fortæller om personen B, der ifølge nøglevidnerne lignede gerningsmanden. Politiet fandt ikke, at det var nok, og det har de seneste dage været genstand for en kontrovers mellem den ene af forfatterne, Lars Rørbæk, der på baggrund af et indslag i TV-Avisen forleden kritiserer kriminalkommissær ved Århus Politi Mogens Brøndum for at sige, at B med 100 pct. sikkerhed ikke kan være gerningsmanden. Det harmer Lars Rørbæk, der vil sende en redegørelse om kritikpunkterne ......

Erotiske affærer. I politiets egen rapport udelukker man netop ikke manden, påstår forfatteren. Og politiet lod den pågældende mere eller mindre sidde model for fantomtegningen, fordi han åbenbart lignede morderen. Efterhånden som efterforskningen trak ud, opstod bysladderen. Mordet var sket i den århusianske overklasse, og det var noget, der kunne nære fantasien. Der var ikke ende eller begyndelse på de ero .......

En redaktør ville også have nedtonet et kapitel, der handler om en mulig forveksling mellem Marie Lock-Hansen, som hun så ud i 1967, og en kvinde, som chefen for Schalburgkorpsets efterretningssektion Erik V. Petersen forlyster sig med i 1944. Nok kender forfatterne til erindringspsykologi, men det er sin sag at sammenligne de to. Der er 23 år imellem, ........

Mænd fandt, at hun havde et smukt udseende, og det nærede åbenbart sladderen. Hun skulle også være blevet forvekslet med storstikkersken Grethe Bartram, der efter Befrielsen blev dømt til døden, men benådet og .......

Forveksling. Endelig var der spionmotivet, som blandt andet skyldtes, at Marie Lock-Hansen boede tæt ved den bunker, der tilhørte Søværnets Operative Kommando. Disse teorier optog politiet, men der blev aldrig påvist nogen forbindelse. Mordet regnes for en af de helt store kriminalgåder. Der er adskillige hjemmesider på nettet, der omtaler sagen og lancerer forskellige teorier.

Der er også oprettet en hjemmeside i forbindelse med bogen. De to forfattere har haft adgang til hemmelige rapporter fra politiet, og det er med til at sikre oplysningerne troværdighed. Samtidig har de talt med en åben kilde, kriminalkommissær Preben Nibe, der fortæller om arbejdet. Der har også undervejs været et tæt samarbejde med journalist Peter Abildgaard fra Århus Stiftstidende, og ........

Blandt andet et meget spændende møde med en ældre, døv mand på et lokalcenter, ........

Han skaffede undervejs sin egen kone af vejen. Marie Lock-Hansen fandt imidlertid lægen mærkelig og ville afslutte forholdet. Hun havde også mistanke .......

jens.kaiser@jp.dk

Lars Rørbæk og Jørgen Skovsted: Den Usandsynlige Morder, Clemens Forlag 250 sider, 245 kr.22. december 2006


Journalist Niels Westberg fra Ekstra Bladets Århusredaktion skriver for første gang om Allan Vendeldorfs artikel. Politiet har oplyst til Westberg, at den omtalte navngivne "gerningsmand", der er omtalt i Wendeldorfs artikel, i sin tid blev afhørt. Han havde også et alibi udtaler politiet. Måske er det netop det alibi, som Allan Vendeldorf ikke rigtig tror på.

I dagene op til Ekstra Bladets artikel havde Vendeldorfs artikel om den navngivne afdøde gerningsmand cirkulerer i de fagkredse, hvor "gerningsmanden" kom fra.

Ekstra Bladet vil sikkert ikke følge op på sagen før de har noget mere konkret. "Den omtalte gerningsmands" enke og hendes rådgivere vil sikkert anbefale tavshed.21. december 2006

Antikvarboghandler Lars Rørbæk, den ene af forfatterne til bogen "Den usandsynlige morder", udsender ny pressemeddelelse, hvor han oplyser, at han mener at kriminalkommisær Mogens Brøndum er både komisk og kynisk, når han omtaler den nye bog som "underholdningsindustri". Lars Rørbæk antyder at Brøndum sikkert slet ikke har læst bogen. Desuden mener Rørbæk, at man bør læse hele bogen og ikke kun fokusere på "B" som en mulig gerningsmand.19. december 2006

TV2 Østjylland har igen et indslag om den nye bog "Den usandsynlige morder". Se indslaget fra TV2, der delvis bygger på DRs udsendelse fra dagen før. Politiet kalder den nye bog ren spekulation! Lars Rørbæk udsender pressemeddelelse, da han er stærkt oprørt over udtalelsen fra kriminalkommissær Mogens Brøndum.18. december 2006

Den nye bog "Den usandsynlige morder" præsenteres af Lars Rørbæk i et indslag i TV-avisen kl. 21.00 på DR1. Flere, der ser udsendelsen bemærker igen, at det kun er den ene af bogens forfattere, der medvirker i diverse omtaler af den nye bog.


Kriminalkommissær Mogens Brøndum fra Århus kriminalpoliti siger, at bogen ikke indeholder noget nyt. Den formodede gerningsmand "B", som forfatterne beskriver, kan helt sikkert ikke være gerningmanden udtaler Brøndum, der er den kriminalkommisær, der nu har ansvaret for "Lock-Hansen sagen".


Århus Politigårds arkiv, hvor sagen endnu opbevares.15. december 2006


Antikvarboghandler Lars Rørbæk præsenterer også bogen i TV2 Østjylland. Af TV-klippet fremgår det helt klart, at Lars Rørbæk mener at gerningsmanden stadig lever i Århus! Efterfølgende har Rørbæk dog sagt, at man i bogen ikke som sådan direkte peger på en gerningsmand, men han mener at politiet burde kigge nærmere på fire personer, der er omtalt?

I direkte lokalradio fortæller antikvarboghandler Lars Rørbæk om den nye bog, han har skrevet sammen med forfatter, journalist Jørgen Skovsted. En lytter, der ringer ind, siger, at han har navnet på gerningsmanden. Rørbæk siger, at samtalen må fortsætte efter udsendelsen.Forlaget Clemens udsendte bogen "Den usandsynlige morder". Flere mulige gerningsmænd beskrives, men direkte navne sættes der ikke på. Forfatterne er journalist Jørgen Skovsted og antikvarboghandler Lars Rørbæk, der udgiver bogen.

I bogen er der gengivet mange af de kendte fotos, men det er også lykkedes forfatterne i stor udstrækning via Marie Lock-Hansens familie at skaffe andre aldrig tidligere offentliggjorde fotos. Forfatternes "hovedmistænkte B" er ikke den samme person som journalist Allan Vendeldorf skriver om i sin artikel, der udkom tidligere på året.

Identiteten på gerningsmand "B"  i Skovsted og Rørbæks nye bog er ikke almindelig kendt, men mange er ikke i tvivl om, hvem den pågældende nulevende person er. En person, som kriminalkommissær Mogens Brøndum med fasthed i stemmen siger IKKE er gerningsmanden. Både pens. kriminalkommisær Preben Nibe og Mogens Brøndum udtaler ved flere lejligheder, at den og den med sikkerhed IKKE er gerningsmanden.


Den ene af bogens forfattere antikvarboghandler Lars Rørbæk, præsenterer den nye bog på Cafe Ziggy, Tordenskjoldsgade på udgivelsesdagen mellem kl. 10-12. (Foto af Rørbæk er fra DR1 18. dec. 2006).


Journalist Jørgen Skovsted er medforfatter til bogen, der blev udgivet fredag den 15. december 2006. Jørgen Skovsted har tilsyneladende hverken deltaget i præsentationen af bogen eller i de mange interviews, der har været efter bogen udkom?14. december 2006

Forfatteren, antikvarboghandler Lars Rørbæk udsender presseinfo og oplyser, at han vil præsentere bogen mellem kl. 10-12 på udgivelsesdagen. Af pressemeddelelsen fremgår det, at forfatterne mener, at politiet begik en række fejl under opklaringsarbejdet.

I pressemeddelelsen anføres det, at forfatterne har haft aktindsigt? I.flg. bogen er dette ikke tilfældet?12. december 2006


Århus Stiftstidende og Ekstra Bladet omtaler bogen. Forfatterne kredser meget om personen "B". Senere har Lars Rørbæk nævnt, at han ikke direkte peger på "B" som gerningmanden, men at "B" er en person med særdeles stærk tilknytning til sagen.

"B", der er pensionist bor i villakvarter i Århusområdet. Han er ikke gerningmanden. Mange i hans nærområde og tidl. kolleger ved hvem "B" er. Han har ikke ønsket at udtale sig til forfatterne.11. november 2006

Omtale af bogen i Århus Stiftstidende. Gerningsmanden lever endnu udtaler forfatterne.10. november 2006


To helt uafhængige hold interesserede var på årsdagen på åstedet kl. 10.52.  (Foto: Flemming Jensen).

Hold 1: Pensioneret kriminalkommissær Preben Nibe, en kollega og flere andre interesserede, der har fulgt sagen i mange år.

Hold 2: En journalist og fotograf fra en Århus Stiftstidende havde møde med forfatter, journalist Jørgen Skovsted og antikvarboghandler Lars Rørbæk fra Århus. De sidstnævnte udgav deres bog om "Lock-Hansen sagen" fredag den 15. december 2006.

Preben Nibe (70 år) følger stadig med i sagen. Det er den eneste sag Preben Nibe endnu ikke har opklaret, siger hans kolleger drillende.

Se også omtalen fra Oddervej/Hestehavevej her.
En journalist ville have skrevet om den bog journalist Jørgen Skovsted og antikvarboghandler Lars Rørbæk udsendte 15. december 2006 på Clemens Forlag i Århus.

Ved en meget stor misforståelse kom journalisten fra avisen til at skrive om en fiktiv bog. Nogle ondskabsfulde "Bogudgiverne", der selv har reklameret for deres bog i 7 år, påstod over for journalisten, at de kan sætte navn på morderen og de har en "slags vidner". "Bogudgiverne" påstod også, at de ville udgive deres bog den 15. december 2006. Journalisten ærgrer sig over, at han skrev om den fiktive bog, der slet ikke udkom.

Århus Politi kender de to "bogudgivere" og udtaler uhyre diplomatisk, at det de to "bogudgivere" fremfører mest ligner en gang krimi og deres påstande er "for langt ude". Mange politikredse kender de pågældende fra forskellige sager.

På alle landets politistationer findes der en kasse med navne på landsbytosser. Nogle tosser optræder selvforskyldt i flere politikredse.

Den ovenfor omtalte fiktive bog har INTET overhovedet at gøre med den seriøse bog som forfatterne Jørgen Skovsted og Lars Rørbæk udgav fredag den 15. december 2006. Hvis Svindel-bogen udkom, ville fællesskabet mellem de to bøger sikkert begrænse sig til ren afskrift i Svindel-bogen af faktuelle oplysninger og kopiering af fotos indsamlet af Skovsted/Rørbæk og andre.

Resten af Svindel-bogen vil sikkert være forrykt eventyr skrevet i en ondskabsfuld og hadsk tone, hvor politiet og alle, der tillader sig at have en anden mening end landsbytosserne, vil blive svinet til.24. oktober 2006


Journalist Allan Vendeldorf udgiver heftet "Under Tiden". En af artikler hedder"Et pletfrit offer". I denne artikel berettes om hele sagen, motiverne til drabet, hidtil ikke kendte detaljer og ikke mindst for første gang navnet på engerningsmand. Boghandlerne og forfatteren havde heftet til salg i løbet af november 2006. Tidsskriftet er registreret i diverse systemer under ISSN-nr. 1902-0309. Forfatteren skrev allerede i 1997 en bog om sagen: "Hvad gjorde Marie?". Sagen vil blive fulgt op i en senere artikel.


Udsnit af side 6 og 7 i artiklen "Et pletfrit offer".September 2006

Bogen "Den usandsynlige morder" Clemens Forlag udkommer ikke august/september 2006.Bogen "Den usandsynlige morder" udkommer ikke juni 2006. Udskudt til senere på året.Maj 2006


Århus Stiftstidende maj 2006. Bogen bliver udsat første gang. Forfatterne forfølger tilsyneladende et bestemt spor, men noget tyder på, at de venter på flere beviser. Dette kan være årsag til, at udgivelsen er udskudt! Årsagen kan også være, at forfatterne mener at de ved, hvem gerningsmanden er, men af flere forskellige årsager kan dette ikke skrives endnu.Januar 2006

Foromtale januar 2006 i Århus Stiftstidende af den nye bog omtaler også den planlagte bog.

Forfatterne udtaler til TV2 den 17. januar 2006, at den gerningsmand de har i tankerne, stadig lever?