Grosserer William Prieme - clearingmyrdet ................Webmaster: Dines BogøGrosserer Jens Christian William Prieme 16. august 1894 - 24. januar 1945.

"Folketingsmand, grosserer William Prieme er i Dag ved Middagstid blevet dræbt paa Gaden. Han var Medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti fra 1932 og sad i Finansudvalget, ligesom han beklædte en Række Poster i forskellige Nævn og Raad, han var saaledes i Priskontrolraadet og i Fondsbørsens Bestyrelse".Tysk censur tilføjede senere den 24. januar 1945

Det meddeleles, at ud over ovenstaaende ingen som helst Omtale maa bringes af Grosserer Priemes Død, saa lidt som der maa bringes nogen nekrolog. Billede (1-sp.) maa bringes.Den illegale presse omtalte ikke Primes død, som noget specielt uanset, at det var det første (og viste det sig eneste) folketingsmedlem, der blev dræbt under besættelsen. Havde den illegale presse nogle informationer, der bevirkede, at man nedtonede drabet?JENS CHRISTIAN WILLIAM PRIEME:


Folketingsmand for København-Frederiksberg østre storkreds fra 16. november 1932 til sin død.
Real- og handelseksamen. Lærling i manufakturhandel. 1½ år i firma i Hamborg. Repræsentant for københavnske og udenlandske firmaer. Grosserer fra 1918 og selvstændig virksomhed.

Medstifter af bestyrelsen for Grossistsammenslutningen af 1930, medlem af Grosserer-Societet, medlem af Fondsbørsens bestyrelse.

Næstformand i bestyrelsen for "Foreningen af danske Straa- og Filthattefabrikanter og Modevaregrossister" m.m.

Opstillet i 1932 af Det Konservative Folkeparti som folketingsmand og senere genopstillet.

Medlem af Finansudvalget, Toldrådet, Valuta-Ankenævnet vedr. vareforsyningssager, Priskontrolrådet m.m.

En gruppe officerer udsendte i 1940 en pjece, hvori de kritiserede en række danske politikere, i særdeleshed de radikale. Men socialdemokrater, konservative og venstre blev også kritiseret for at have ført en forkert forsvarspolitik i trediverne. Prime imødegik indholdet i pjecen i et åbent brev, og forfatterne til pjecen søgte at udglatte de skarpe politiske udfald.

Som medlem af Priskontrolrådet protesterede Prieme i 1941 mod indførelsen af Maksimalpriser. Han blev støttet af Industrirådet og Grosserersocietet.

William Prieme blev myrdet 24. januar 1945 ved frokosttid  i Mikkel Bryggersgade 3. Han havde netop forladt den hatteforretning han var indehaver af. Prime var på vej til Hotel Hafnia for at spise frokost.

Peter-gruppen blev anklaget for, at stå bag drabet. Peter-gruppen (også kendt som Brøndum-banden) blev ledet af tyskeren Peter Schwerdt, kaldet Peter Schäfer. Det var Kaj Henning Bothildsen Nielsen og Kurt Heel, der fik til opgave at skyde Prieme, som hævn for likvideringen af Schalburgkorpsets chef T.I.P.O. Madsen. Meddelelse om drabet på T.I.P.O.Madsen og William Prieme blev udsendt samtidig af Panckes kontor.

Tyskeren Kurt Heel flygtede fra Danmark til Tyskland (Øst-zonen) og Kaj Henning Bothildsen Nielsen blev henrettet 9. maj 1947.

Der har været talt om, at han ikke blev myrdet af tyskerne, men skudt fordi han havde fået kendskab til dansk-tyske aftaler og varehandel uden om told- og skattevæsen, men det var Kurt Heel fra Peter-gruppen, der skød Prieme.

Ubekræftede kilder fortæller, at William Prieme lavede lyssky aftaler med fotohandler Wladimir Pinski, (der blev dræbt november 1948).

Privat boede William Prieme på Amicisvej 19 på Frederiksberg. Amicisvej på Frederiksberg har flere gange ikke uden grund være i politiets søgelys, senest efter Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej i februar 1948.

Supplerende detaljer om drabet er hentet fra Frank Bøghs bog "Peter-gruppen, forlaget Documentas.William Prieme
Politiken 30. maj 1945.


Avisen Information skrev 29. august 1945.

Mindepladen, der ikke er særlig synlig, hænger på en søjle i en gang på Christiansborg. Meget få på "Borgen" ved, hvem William Prime var.