Carl Mogensen: D'Angleterre-mødet 1944.........Webmaster: Dines Bogø

Detailsider: Carl Mogensen

Mødet der ikke fandt sted (eller fandt det sted)?

Hotel D'Angleterre. Anvendt af Den tyske Værnemagt 9. april 1940 - 5. maj 1945.Grosserer Carl Mogensen er i flere bøger omtalt som en af de 6 personer, der deltog i det såkaldte "d'Angleterre-møde" midt i juli 1944.

Der var 6 deltagere (3 der repræsenterede tyske interesser og 3 der repræsenterede danske interesser) ved det afsluttende møde. Carl Mogensen hørte til blandt de 3 sidstnævnte. Mødet er allerede i 1952 omtalt i en privat korrespondance. "Hvis" mødet fandt sted var de nu afdøde deltagere i.flg. bøger, artikler m.v.:


Hoffmann, Hemme, Simonsen

Dines Bogø
Prins Aksel (læs mere her), Leif B.Hendil, Carl Mogensen

Mødedeltagerne fik hver et eksemplar af aftalen. Hvis detaljerne i aftalen var blevet kendt dengang, kunne det have sat højt placerede politikere og dele af kongehuset i et mildest talt særdeles besynderligt lys. Selv i dag vil det bl.a. i visse politiske kredse ikke være velset, at detaljerne i aftalen kommer frem, men overraskelsen vil ikke være så stor.I litteraturen er kun Nordhavnen i København nævnt, som det sted hvorfra man sejlede, men man havde også ruter flere steder langs Øresundskysten og et par steder på Nordkysten af Sjælland.

En enkelt journalistforfatter har fremsat en teori om, at fotohandler Pinski (likvideret november 1948) har kopieret aftalepapiret for en af mødedeltagerne.

Der har været teorier fremme om, at nogle forsøgte at fat i aftalepapirerne, som skulle være opbevaret hos kriminalrat K. Heinz E. Thorner i Stockholm i januar 1945.

Det har været nævnt at kontorchef Vilhelm Jacobsen fra herreekviperingsfirmaet Carl Holten/English House kendte og benyttede ruterne.

Der har også været teorier fremme om at Horst Gilbert (likvideret oktober 1944) og Jane Horney (off. likvideret 20. januar 1945) kendte for mange detaljer i aftalerne.

Carl Mogensen sørgede for, at nogle vigtige papirer blev fjernet fra pengeskabet på hans kontor og overgivet til opbevaring hos en ven.

Carl Mogensens informationer om tyske militære forhold og interne danske regeringsforhold blev under besættelsen ofte bragt som nyheder i BBC.

Hans kontaktpersoner på Christiansborg til regering og Rigsdag er kendt, men hvem gav Carl Mogensen de yderst korrekte og nøjagtige informationer om tyske minefelter, radio- og radaranlæg?

En af de personer, der bl.a. modtog informationer fra Christiansborg via Carl Mogensen, var redaktør Erik Seidenfaden i Stockholm.


Foredrag om Carl Mogensen Bogen om Carl Mogensen ... Dines Bogø ... Karl Heinz Hoffmann ... Dines Bogø ... Indhold i evt. aftale?