Bogtrykker Robert Magnussen.............Webmaster: Dines Bogø


Han kunne mod betaling trykke hvad som heltGenerelt: Carl Mogensen Generelt: Dobbeltmordet ... Dines Bogø ... Historien om "Iglen" Geocache 27. Tivoli


Kontorchef Vilhelm Jacobsen Bogtrykker Magnussen
Kontorchefen og Bogtrykkeren.

Bogtrykker Robert Aksel Daniel Magnussen "Rob" i Korsgade 16 havde under besættelsen trykt illegale blade, men han havde også afsløret dette til tyskerne, og flere medlemmer af bladgrupperne blev anholdt.

Magnussen (1904-1956) forklarede efter krigen, at han også havde udført trykkeopgaver, som kontorchef Vilhelm Jacobsen fra firma Carl Holten/English House og grosserer Carl Mogensen sammen havde bestilt hos ham i Korsgade!

Robert Magnussen forklarede videre, at Carl Mogensen hver tirsdag efter lukketid besøgte trykkeriet og ofte kom Mogensen flere gange om ugen. Trykkeriet udbrændte 30. juni 1944 under Folkestrejken. Et nabofirma var blevet saboteret, og trykkeriet, hvor Magnussens arbejdede blev derved ødelagt. Magnussen blev kort tid efter ansat som forretningsfører i et firma ved Nørrevoldgade.

Magnussen forklarede også, at Jacobsen, Mogensen og han selv havde kontakt til "Iglen" på Frederiksberg. På et møde på Søpavillonen talte de 3 om "Iglen", der skulle have nogle penge af Jacobsen efter anmodning fra Mogensen. Magnussen oplyste også, at der ved et enkelt møde havde deltaget en tysk gestapomand.

Flere modstandsfolk har efter befrielsen over for politiet bevidnet, at der under besættelsen var et samarbejde mellem "Iglen", grosserer Mogensen, kontorchef Jacobsen og bogtrykker Magnussen. Andre har også fortalt om samarbejdet mellem Jacobsen, Mogensen, Magnussen og Iglen.

Var det disse oplysninger, der bevirkede, at en del personer med tilknytning til Lysglimt blev afhørt i foråret og sommeren 1948 efter drabet på "Ville" alias kontorchef Vilhelm Jacobsen (Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej)?

Hvad var det, der fik kontorchef Vilhelm Jacobsen til at knytte kontakt til en mand, der kunne bringe varer fra Sverige til Danmark? Hvad skulle Jacobsen bruge falske papirer til? Hvorfor skulle "Iglen" betales?

Bogtrykker Robert Magnussen blev dømt 20 års fængsel ved København Byret november 1947. Han blev prøveløsladt i februar 1953.